Stiftelsen för Strategisk Forskning

Main content

Breadcrumb


Bidragsguide

I syfte att åstadkomma nysatsningar inom ett begränsat, rörligt budgetutrymme arbetar stiftelsen med ett ansökningsförfarande som innebär ansökan i konkurrens.

Efter utlysning tar SSF emot ansökningar som bedöms, oftast i ett flerstegsförfarande, av beredningskommittéer och internationella experter. Ansökningar bedöms både efter vetenskaplig excellens och strategisk relevans. Styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas medel. Stiftelsen tar normalt inte ställning till ansökningar som inkommit utan föregående utlysning.

Alla program avslutas efter avtalsperioden, som oftast är fem år. Kvalitet och relevans i genomförd verksamhet utvärderas och erfarenheterna återförs.

Senast uppdaterad: 2008-01-25 13:23

Section navigation


Footer

xltw%tzEtyqzK%s%t}l%t}p%spl}ns6%sp