Stiftelsen för Strategisk Forskning

Main content

Breadcrumb


Om SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. SSF är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Regeringen skrev stadgarna, tillförde startkapitalet och utser två av styrelsens tio ledamöter. Stiftelsen är i övrigt inte bunden, utan kan arbeta snabbt och ta nya initiativ när behov och idéer uppstår.

Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

Rambidrag, strategiska centra och forskningsledare

SSF har haft stor betydelse för utveckling av olika programformer. Tidigare arbetade SSF med forskarskolor, en ny form av forskarutbildning som också haft betydelse för tillkomsten av de statligt finansierade forskarskolorna.

En viktig bidragsform är rambidrag. Rambidrag stödjer ett antal forskare från en stor forskargrupp eller från ett fåtal oberoende forskargrupper, samlokaliserade eller vid olika högskolor eller institut, som samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem. SSF har också stött ett stort antal strategiska forskningscentra. SSF stöder även unga forskare genom de väletablerade programmen Framtidens forskningsledare och Ingvar Carlsson Award. I en programform stimuleras mobilitet mellan högskola och industri i båda riktningarna.

Under 2011 betalade SSF ut forskningsbidrag på närmare 500 miljoner kronor, med ungefärlig fördelning:

  • Rambidrag (”gruppbidrag”): 300 Mkr
  • Strategiska centra: 100 Mkr
  • Individuella bidrag: 75 Mkr
  • Övrigt: 15 Mkr
Prioriterade områden

SSF:s forskningsstöd är beroende av avkastningen på kapitalet. Högskolans förväntningar överstiger vida nuvarande årliga bidrag på omkring 600 miljoner kronor. Detta gör att SSF måste välja ut högprioriterade områden, vilket utgår från omfattande strategiarbete som genomförs med jämna mellanrum i samarbete med kvalificerade forskare från högskola och industri. 

Aktuella högprioriterade områden för SSF är:

  • Livsvetenskaperna (Life Sciences)
  • Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies)
  • Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies)
  • Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies)
  • Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Computational Sciences and Applied Mathematics).

Section navigation


Footer

xltw%tzEtyqzK%s%t}l%t}p%spl}ns6%sp